Tartalom

A telepítésről
Regisztráció
Általános tudnivalók, főmenü
A műhelyrajz elkészítése
Ellenőrzés a térbeli modellen
A kiterítés elkészítése
Kiterítési opciók
Az adatok mentése
Nyomtatás
Mentés plotter-fájlba
Beállítások
Ábragyűjtemény

Kiterítési opciók

Az Opciók funkció akkor használható, ha az aktuális alakzat egy vagy két görbe vonalú élt tartalmaz. Két görbe esetén a program ezeket - elhelyezkedésük szerint - alsó és felső görbe néven jelzi.

Az opciók gombra kattintva egy párbeszédablak jelenik meg.

Szimmetrikus alakzat esetén, pl. egy ferde, kúpos szűkítőnél, megválaszthatja, hogy a felhasítás (majdani illesztés - hegesztés, stb.) helye a rövidebb vagy a hosszabb alkotó mentén, a körüljárás szerint 0 vagy 180 foknál legyen-e. Ezen az opción változtatva a program újraszámítja és újrarajzolja a terítéket.

Lehetősége van annak megadására, hogy a görbét tengelye mentén egész számú, egyenközű metszékkel kívánja-e metszékelni, vagy lépésközt kíván-e megadni milliméterben. Ennek az opciónak a változtatása az adattáblázatban megjelenő metszék-értékekre van hatással. Ha pl. 16 lépést választ, akkor a program a görbe tengelyhosszát 16 egyenlő részre osztja, és kiszámítja az ehhez tartozó lépésközt, de ha pl. 25 milliméterenként, állandó lépésközt ad meg, akkor az osztások száma kerül meghatározásra. A lépésközt illetve osztásszámot mindig az alakzat jellegének és méretének megfelelően válassza meg!

Bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy többféle (vízszintes, függőleges, vagy a görbe két végpontját összekötő, ferde) tengelyirányt válasszon a görbe metszékelésére. A program csak azokat a tengelyirányokat engedi kiválasztani, amelynek az adott alakzat geometriája mellett értelme van. A tengely irányítottságát minden esetben a körrel jelölt origó felől a tengelyvonal irányába kell értelmezni, a legelső metszék az origohoz legközelebbi. A metszékek táblázatban szereplő, milliméterben mért értékét mindig a tengelyre merőlegesen kell felmérni.

Az opcióknál beállíthatja, hogy a görbe tengelye, a metszékek tengelyre merőleges egyenesei és az azok végpontját összekötő, a görbét közelítő töröttvonal, mint segédvonalak megjelenjenek-e az ábrán.